Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.ssangyong.gr (στο εξής το «site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «CHEVELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «CHEVELLAS A.E,», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισού αρ. 138-140, Δήμου Περιστερίου Αττικής, ΤΚ 121 31 (στο εξής CHEVELLAS).

1. Εισαγωγικά

Θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Η χρήση του site συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρακάτω όρων, τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά. Αν, μετά την ανάγνωση των όρων, συνεχίζετε την πρόσβαση και την σύνδεσή σας στο site τότε τεκμαίρεται η πλήρης και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχής σας του συνόλου των γενικών όρων και προϋποθέσεων του site.
2. Περιεχόμενο – Τιμές
2.1. Το περιεχόμενο του site έχει μόνο ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεσμευτικό σκοπό και χαρακτήρα. Το site περιέχει πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα προϊόντα της SsangYong που πωλούνται εντός Ε.Ε και κυρίως στην Ελληνική Αγορά. Ενδέχεται όμως φωτογραφίες, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία απεικονίζονται στο site να αφορούν μοντέλα που δεν εισάγονται στην ελληνική αγορά. Τα χρώματα στις φωτογραφίες, όπως εμφανίζονται στο site, πιθανώς να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα.
2.2. Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του site αφορούν ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης και έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα SsangYong ή τις σχετικές προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται στο site ενδέχεται να φέρουν προαιρετικό εξοπλισμό, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση.
2.3. Η Chevellas διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής κάθε στοιχείου του site χωρίς προειδοποίηση, εντελώς ενδεικτικώς αναφερομένων των προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού, τιμών των αυτοκινήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των μοντέλων αυτοκινήτων και προϊόντων SsangYong που εισάγονται στην Ελληνική Αγορά κτλ.
2.4. Τα μέλη του Επισήμου Δικτύου SsangYong θα σας ενημερώσουν λεπτομερώς για τα ανωτέρω. Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ρητά ότι η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος SsangYong υπόκειται μόνο στους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασης πώλησης.

3. Περιορισμός Ευθύνης
3.1. Η Chevellas καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτού του site αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Κατά συνέπεια η Chevellas δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το site και κάθε επίσκεψη στον δικτυακό τόπο αυτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας.
3.2. Εντός αυτού του πλαισίου η Chevellas δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημία (όλως ενδεικτικώς αναφερομένων ζημίας που προκληθεί απο ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του site) ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στον χρήστη σε σχέση με την επίσκεψή του αυτή ή/και τη χρήση των περιεχομένων του site.

4. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
4.1. Το site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνση σας. Η Chevellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, λειτουργία ή αποδοτικότητα όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο site και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.
4.2. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε αφορούν αποκλειστικά τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.
4.3. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Chevellas ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του site δεν συνιστά, ούτε θα πρέπει να θεωρείται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

5. Πνευματικά Δικαιώματα / Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
5.1. Το σύνολο του περιεχομένου του Site, συμπεριλαμβανομένων και σε κάθε περίπτωση ενδεικτικώς αναφερομένων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, μαρκών, λογοτύπων, ονομασιών μοντέλων, κειμένων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ηχητικών, οπτικών και κινούμενων αρχείων και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Chevellas ή/και της εταιρείας με την επωνυμία SSANGYONG MOTOR COMPANY Κορέας και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδέχεται το site να περιέχει επιμέρους υλικό, το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.
5.2. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του site καθώς ή η χρήση του σε άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του site αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορική ή άλλη χρήση. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε.

6. Αυτόματη Συλλογή Μη Προσωπικών Δεδομένων
Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που δεν είναι προσωπικές. Παραδείγματα αυτών των πληροφοριών είναι ο τύπος του Ιnternet Browser που χρησιμοποιείτε, το είδος λειτουργίας του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, το όνομα της ιστοσελίδας, από την οποία συνδέεστε στην ιστοσελίδα ή τις διαφημίσεις μας και με τις σελίδες που επιλέγετε ενώ προβαίνετε σε πλοήγηση στο site. Ως μεμονωμένος χρήστης, διατηρείτε σε κάθε περίπτωση την ανωνυμία σας.

7. Πολιτική Cookies
7.1. Το site ενδεχομένως διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας, τα οποία δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή σας, δεν περιέχουν ονομαστικά στοιχεία και δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή, δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας.
7.2. Τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από το site κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτό, για το σκοπό ανώνυμων, στατιστικών εκτιμήσεων, για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης αυτού και για τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς σας δια μέσω μιας πιο προσωπικής και καλύτερα ανταποκρινόμενης στις ξεχωριστές ανάγκες του χρήστη εμπειρίας επίσκεψης και παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς.
7.3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε, περιορίσετε ή ελέγξετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησής (internet browser) σας.
8. Social plugins
Η Chevellas χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Social Plugins κοινωνικών δικτύων (π.χ.Facebook, Twitter, κλπ). Όταν επισκέπτεστε το site, τα πεδία αυτά είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν αποστέλλουν δεδομένα στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε. Το πεδίο θα παραμείνει ενεργό έως ότου εσείς το απενεργοποιήσετε.

9. Προσωπικά Δεδομένα
9.1. Η Chevellas σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας και για τον λόγο αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων.
9.2. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς αυτοβούλως τα καταχωρήσετε και μόνο στο στο βαθμό που το πράξετε αυτό.
9.3. H Chevellas χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, για σκοπούς ερευνητικούς και στατιστικούς, τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων, διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και για σκοπούς marketing, καλύτερη ενημέρωσή σας και προκειμένου η Chevellas να έρθει σε επικοινωνία με εσάς, αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
9.4. Τα ανωτέρω κτηθέντα προσωπικά δεδομένα σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Chevellas για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, από την ίδια ή / και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών και για σκοπούς απευθείας προώθησης των προϊόντων SsangYong, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εντός αυτού του πλαισίου συναινείτε να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας στην SsangYong Motor Company και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτής και της Chevellas και στα μέλη του Επισήμου Δικτύου SsangYong της Chevellas. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη συνέχεια, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν θα κοινοποιούνται εκτός των ανωτέρω, χωρίς την άδειά σας.
9.5. Η Chevellas ενδέχεται να συνεργαστεί με τρίτους για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως αποστολή ενημερωτικών δελτίων, απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών, εκπλήρωση αιτημάτων, εταιρείες οδικής βοήθειας κλπ. Η Chevellas θα κοινοποιεί στoυς εν λόγω τρίτους μόνο τις πληροφορίες και στο βαθμό που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και μόνον αυτές, σε κάθε περίπτωση τηρώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
9.6. Η Chevellas δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
9.7. Το site μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους προς τρίτους  διαδικτυακούς τόπους. Όταν συνδεθείτε με οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο λάβετε υπόψη σας ότι αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων. Η Chevellas δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για διαδικτυακούς τόπους τρίτων και δεν επεκτείνεται σε αυτούς η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
9.8. Η Chevellas δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να ελέγχει τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει κατά την κρίση της μέρος ή το σύνολο αυτών χωρίς προειδοποίηση.
9.9. Σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (όπως ισχύει) έχετε δικαίωμα – ανά πάσα στιγμή – ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στο site ή δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ή από το site καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Chevellas, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε μέσω αλληλογραφίας είτε μέσω e-mail στην παρακάτω διεύθυνση:
Chevellas A.Ε.
Λεωφ. Κηφισού 138-140
121 31 Περιστέρι
Τηλ. 210 5773460
E-mail: info@ssangyong.gr

10. Λοιποί Όροι
10.1. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ.
10.2. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα τους, εάν δεν έχει ενσωματωθεί εμφανώς στο σχετικό τμήμα του site («Νομικοί Όροι και Προϋποθέσεις»).

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
To site δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο του site εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.