Βεβαίωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
 

Υποβολή αίτησης για Βεβαίωση Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτωνΓια την παροχή της Βεβαίωσης Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο αιτών θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης.

  • Ο αιτών πρέπει να κατεβάσει το σχετικό Έντυπο Αίτησης, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Όλα τα πεδία του Εντύπου Αίτησης είναι υποχρεωτικά.
  • Σε περίπτωση που κάποιο από τα πεδία του Εντύπου Αίτησης είναι ελλιπές, δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένο ή ευανάγνωστο, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Πληρωμή του παραβόλου αξίας 24,80€.

  • Το παράβολο των 24,80€ περιλαμβάνει τον ανάλογο Φ.Π.Α.
  • Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό στην ΕUROBANK GR6702600250000450200549995 με Δικαιούχο την CHEVELLAS Α.Ε., Επίσημη και Αποκλειστική εισαγωγέα της μάρκας SsangYong στην Ελλάδα.

Αποστολή των παρακάτω αρχείων στο e-mail: ssangyong-form@ssangyong.gr

  • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης.
  • Αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου αξίας 24,80€.
  • Αντίγραφο του Δελτίου Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ).
  • Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω αρχεία δεν έχει αποσταλεί, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
  • Αποστολές στοιχείων ή δικαιολογητικών, τμηματικά, σε διαφορετικά e-mails δεν θα γίνονται δεκτές.

Μετά την υποβολή της Αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο αιτών θα παραλάβει ηλεκτρονικά την Βεβαίωση στο email που αναφέρεται στην αίτησή του.
Η αποστολή της Βεβαίωσης θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα, με μέγιστο χρόνο έκδοσης τις δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής.
Σε τυχόν αργία, κατά την λήξη των 2 εβδομάδων, η αποστολή της Βεβαίωσης θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.